Regulamin Imprezy

Festiwal Transgresje 2018 / Spokój

⦁ Regulamin wydany jest przez organizatora Imprezy – Fundację Emic z siedzibą przy ul. Podgórnej 50/2 , 87 – 100 Toruń, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000401735 (zwaną dalej: „Organizatorem”).

⦁ Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego informowania. W takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem kosztu biletu.

⦁ Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach Festiwalu Transgresje.

⦁ Do wejścia na koncert uprawnia wyłącznie oryginalny bilet zakupiony w oficjalnych miejscach sprzedaży.

⦁ Organizator ma prawo do dokonania zmian w programie koncertu pod względem artystycznym i czasowym.

⦁ Zakupionego biletu nie można zwrócić/wymienić, a zwrot pieniędzy przysługuje jedynie w przypadku odwołania koncertu lub za zgodą Organizatora.

⦁ Uczestnik Festiwalu Transgresje jest zobowiązany stosować się do zaleceń pracowników ochrony, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa.

⦁ Na teren festiwalu nie wolno wnosić broni, opakowań szklanych ani jakichkolwiek przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub życia innych uczestników i uczestniczek koncertów i instalacji.

⦁ Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu na teren Festiwalu osobom nietrzeźwym, znajdującym się pod wpływem narkotyków lub zachowujących się agresywnie.

⦁ Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

⦁ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże na terenie Kinoteatru Grunwald oraz klubokawiarni PERS.

⦁ Na terenie Kinoteatru Grunwald obowiązuje całkowity zakaz podawania napojów w szklanych naczyniach.

⦁ Na terenie Kinoteatru Grunwald obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i marihuany.

⦁ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione w szatni.

⦁ Na terenie Kinoteatru Grunwald obowiązuje całkowity zakaz wzniecania ognia oraz stosowania materiałów pirotechnicznych.

⦁ W przypadku opiekuna koniecznego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo bądź niewidomej/ niedowidzącej, opiekun uprawniony jest do wstępu nieodpłatnie. W jednym dniu Imprezy prawo nieodpłatnego wstępu przysługuje tylko jednemu opiekunowi bez prawa zmiany osoby opiekuna w tym dniu Imprezy.

⦁    Zakazane jest prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

⦁ Posiadacz biletu może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz w strefie oddziaływania intensywnego oświetlenia o dużej mocy.

⦁ Organizator i Sponsorzy są uprawnieni do utrwalania i rozpowszechniania przebieg Imprezy zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. W związku z tym wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik Imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na teren Imprezy.

⦁ Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy teleobiektywów powyżej 200 mm, kamer telewizyjnych i video. Tylko upoważnieni dziennikarze i fotografowie mają możliwość robienia zdjęć aparatami z teleobiektywem powyżej 200 mm podczas trwania festiwalu. Nagrywanie video, bądź innego formatu (Dv, Dv Cam, Beta i inne) jest zabronione, z wyjątkiem osób do tego upoważnionych i posiadające odpowiednie zezwolenia (akredytacje).

⦁ W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

⦁ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.

⦁ Regulamin wchodzi w życie 1.09.2018 roku .

Fundacja Emic

Regulamin Imprezy

Festiwal Transgresje 2018 / Spokój

⦁ Regulamin wydany jest przez organizatora Imprezy – Fundację Emic z siedzibą przy ul. Podgórnej 50/2 , 87 – 100 Toruń, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000401735 (zwaną dalej: „Organizatorem”).

⦁ Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego informowania. W takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem kosztu biletu.

⦁ Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach Festiwalu Transgresje.

⦁ Do wejścia na koncert uprawnia wyłącznie oryginalny bilet zakupiony w oficjalnych miejscach sprzedaży.

⦁ Organizator ma prawo do dokonania zmian w programie koncertu pod względem artystycznym i czasowym.

⦁ Zakupionego biletu nie można zwrócić/wymienić, a zwrot pieniędzy przysługuje jedynie w przypadku odwołania koncertu lub za zgodą Organizatora.

⦁ Uczestnik Festiwalu Transgresje jest zobowiązany stosować się do zaleceń pracowników ochrony, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa.

⦁ Na teren festiwalu nie wolno wnosić broni, opakowań szklanych ani jakichkolwiek przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub życia innych uczestników i uczestniczek koncertów i instalacji.

⦁ Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu na teren Festiwalu osobom nietrzeźwym, znajdującym się pod wpływem narkotyków lub zachowujących się agresywnie.

⦁ Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

⦁ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże na terenie Kinoteatru Grunwald oraz klubokawiarni PERS.

⦁ Na terenie Kinoteatru Grunwald obowiązuje całkowity zakaz podawania napojów w szklanych naczyniach.

⦁ Na terenie Kinoteatru Grunwald obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i marihuany.

⦁ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione w szatni.

⦁ Na terenie Kinoteatru Grunwald obowiązuje całkowity zakaz wzniecania ognia oraz stosowania materiałów pirotechnicznych.

⦁ W przypadku opiekuna koniecznego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo bądź niewidomej/ niedowidzącej, opiekun uprawniony jest do wstępu nieodpłatnie. W jednym dniu Imprezy prawo nieodpłatnego wstępu przysługuje tylko jednemu opiekunowi bez prawa zmiany osoby opiekuna w tym dniu Imprezy.

⦁    Zakazane jest prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

⦁ Posiadacz biletu może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz w strefie oddziaływania intensywnego oświetlenia o dużej mocy.

⦁ Organizator i Sponsorzy są uprawnieni do utrwalania i rozpowszechniania przebieg Imprezy zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. W związku z tym wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik Imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na teren Imprezy.

⦁ Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy teleobiektywów powyżej 200 mm, kamer telewizyjnych i video. Tylko upoważnieni dziennikarze i fotografowie mają możliwość robienia zdjęć aparatami z teleobiektywem powyżej 200 mm podczas trwania festiwalu. Nagrywanie video, bądź innego formatu (Dv, Dv Cam, Beta i inne) jest zabronione, z wyjątkiem osób do tego upoważnionych i posiadające odpowiednie zezwolenia (akredytacje).

⦁ W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

⦁ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.

⦁ Regulamin wchodzi w życie 1.09.2018 roku .

Fundacja Emic